Карта на реформи во судство и економија

Имплементирани

Донатор: БТД
Датум на започнување/завршување 23.02.2006 – 01.04.2007
Резиме:
Имплементирањето на овој проект даде свој допринос во приближувањето кон европските стандарди на Македонија, прекузабрзуваањето на реформските процеси во сферите на Економија и Судство, на начин што овозможи структуирано инавремено вклучување, информирање и мониторинг од страна на институциите и цивилните експерти, преку сондирање наставовите на акредитираните амбасади во Р Македонија, овозможувајќи достапност на граѓаните до ресорните Владиниексперти организирајќи и реализирајќи ТВ емисии со нив, како и произведувањето нови аутпути (препораки, мислења,критики) за подобрување на законската регулатива во овие два сектори отпечатени во двојазичната англиско-македонскапубликацијата Пазар на реформи, достапна и во електронска форма.
Цели на проектот
Забрзување, ориентирање и подобрување на квалитетот на реформите во судството и економијата; Воспоставување поблискасоработка на Владата на РМ со предвидените проектни целни групи. Мотивирање на граѓанско, експертско и институционалноучество во владините реформи во 2 сектори (судство и економија).
Целна група
НВО – и, експертски НВО – и (составени од вработени во еден сектор или сегмент на еден секторот), институции одсудството, институции од економијата, адвокатски и стопански комори, економски кластери, синдикати, влада на РМ –посебно на министерства за правда, економија, финансии, вработени во институциите и телата на овие 2 сектори,универзитетот и независни експерти, деловни субјекти, медиските куќи, образувано граѓанство, донаторски организации.
Активности
Припремна фаза: Формирање на тимови за проектно планирање, имплементација и евалуација на проектот; Креирање план заимплементација на проектот; Истражувачко – аналитичка фаза: Интервјуа со независни експерти за состојбата сореформите во третираните сектори и институции; Анкета со амбасади сондирање на нивните мислења во врска со состојбатана реформите; Анкета за запознаеноста на вработените во институциите на овие 2 сектори, со реформите, кои ги превземаВладата на РМ во нивниот сектор; Изготовка Драфт на 2 секторски реформи: “Карта на реформи во судство и економија во Македонија”; Фаза кампања до целните групи: Работилници со новинари – експерти за следење на овие 3 реформи; “Фаркампања”; Креативни Усер Фриендлѕ Работилници за припрема на ТВ презентери, дискутанти и модератори на ТВ емисии, 2секторски ТВ емисии на национален концесионер; Фаза на јавни активности: Ресорни тркалезни маси: Лањ Маркет восудството и Лањ Маркет во економијата, Прес и написи до медиуми, информирање на јавноста; Фаза на сублимирање напроектни резултати и евалуација на проектот: Подготовка и печатење на публикација со проектни резултати, веб верзијана публикација: “Карта на секторски реформи во економијата и судството”, Прес и презентирање написи заелектронски и печастени медиуми, Промоција и дистрибуција на публикација, Следење на медиски одгласи, фит бек одцелните групи, следење на реакции од владата на РМ и институциите на системот, Модерација на Веб страницата задисеминација на моделот на работа и финална модерација.
Учесници во проектот
Министер за правда – Михајло Маневски, д-р Љубомир Фрчковски, Зоран Ставревски – вице премиер, министер за економија,Живко Јанкуловски – вице пример, министер за наука и земјоделие, Дане Илиев – претседател на врховен суд, Бекир Исени –претседател на Судски Совет, Махмуд Јусуфи – претседател на уставен суд, Оливера Китанова – Претседател на ЈавноОбвинителство, Мери Младеновска – пратеник во Собрание на РМ, Димитар Георгиевски – директор на државенсекретаријат, Мирјана Димовска – претседател на комисија за заштита од корупција, Анета Арнаудова – директор наакадемија обука на судии и Јавно обвинителство, Татјна Миленковиќ – извршен директор на АТЈПП, Бојан Ефтимов – членЈЦРМ, Љубица Рубен – директор на “Менс Легис”, Трипун Танушевски – заменик правобранител, Проф. д-р ВиолетаПановска–Ректор на универзитетот “Св. Климент” – Охрид”, Александар Николовски декан на Европски Универзитет Скопје…високи претставници на други релевантни институции.
Резултати на проектот
Зголемување на бројот на личности, организации и институции кои ќе учествуваат во разни фази на реформите воекономијата и судството. Подобрена комуникација на телата за реформи во двете министерства со заинтересиранитеинсајдери во реформските процеси. Зголемена граѓанска информираност за состојбите со реформите. Произведени новиинпути (препораки, мислења, критики) за подобрување на законската регулатива во овие два сектори. Јасно претставенавладина декларација за начините на идно информирање. Обезбедена јавна владина согласност за граѓанско инволвирање воовие реформи. Подобро и пофокусирано медиско известување за реформите.
ТВ емисии: МТВ, Магазин 120 – Прва страна на триаголникот 19.10.2006; МТВ, Реприза: Магазин 120 – Прва страна на триаголникот, 20.10.2006; МТВ, Магазин 120 – Трета страна на триаголникот, 17.11.2006; МТВ, Реприза: Магазин 120 – Трета страна на триаголникот, 18.11.2006
ТВ Емитувања и Рапорти: МТВ, Интервју – Дневник, 12.01.2007; МТВ, Најава за работилница, “ДУМ” – ТВ интервју, 22.12.2006; МТВ, Рапорт од Работилница економија – Централен дневник, 22.12.2006; МТВ, ТВ Рапорт од работилница, Дневник 12,00; 16,00; 22,00; 24,00 часот, 09.01.2007; ТВ- Сител- вести, ТВ Рапорт од работилница – централен дневник; ТВ Телма – вести; ТВ Рапорт од работилница – централен дневник; ТВ Канал 5 – вести, ТВ Рапорт од работилница – централен дневник; ТВ А1 – вести, ТВ Рапорт од работилница – централен дневник; ТВ Орбис – вести, ТВ Рапорт од работилница – централен дневник; МТВ – турска програма; ТВ Рапорт: Карта на реформите во судството, 09.01.2007; МТВ, Емисија “Јустиција”: Рапорт и интервју, 18.01.2007
Радио емитувања: Македонско радио И програма, Карта на реформите во судството-09.01.2007,Работилница економија – 22.12.2006
Печатени медиуми: Балкански увид, ЕУ им посакува Добредојде на Македонските реформи во судството, 09.11.2006; Дневник, На една маса за сите реформи, 23/24.12.2006; Нова Македонија, Работилница “Карта на реформите во економијата” – Знаење,знаење и знаење!, 23/24.12.2006; Утрински весник, “ До поефикасни економски реформи со поголема транспарентност”, 23/24.12.2006; Вечер, На Министерот му го украдоа капутот – насловна стр., 10.01.2007; Вечер, Изјава на Љубомир Д. Фрчкоски (Работилница), 10.01.2007; Утрински весник, Судството мора да се избори за својата независност, 10.01.2007; Време, Прв предизвик на новиот ЈО,10.01.2007; Вест, Маневски остана без капут, 10.01.2007
Проектна документација
Публикација Карта на реформи