Координати на културата

Имплементирани

Донатор: Министерство за култура

Времетраење на проектот: Април 2018 – Ноември 2018

Цел на проектот: Развивање нов културен простор за извидничките организации, базиран на културни, културно – амбиентални и еколошко – естетски премиси, кој мисијата и активностите на овие организации ќе ги ориентира кон интеркултурна и меѓународна размена, ќе ја зголеми нивната мобилност и капацитет за финансирање на сопствените активности и работа и ќе ги насочи кон утилитализирање на културното и природното наследство, во разни форми на еколошки и културен туризам, како и нивни комбинации. Со тоа, македонските извиднички организации би ја зголемиле општествената одговорност на овие значајни групи млади, истовремено правилно ориентирајќи ги кон осовременување на нивната мисија, разбирањето на извидничката мисија, со што младешката енергија би се насочила кон развој на културна продукција и помош на културниот туризам и индустриите на културата, како база за нивна самоодржливост.

Филм: ЕКСПЕДИЦИЈА НОВ ПРОСТОР (2018)

Во Прилеп претставен уникатниот проект „Коти на културата“

Премиера на филм: ЕКСПЕДИЦИЈА НОВ ПРОСТОР

Премиера на филмот „ЕКСПЕДИЦИЈА НОВ ПРОСТОР“,
Четврток 8. ноември, во 20ч. во просториите на Кино Мис Стон во Прилеп
Филмот е дел од проектот на AGTIS – ACTAC во соработка со Извиднички одред Феникс – Прилеп / Scout Group Phoenix – Prilep, со наслов „Координати на културата – откривање нов културен простор“, финансиран од Министерство за култура на Р. Mакедонија.

Медиумски споделувања на проектни активности:

МИЦ – Ниш, СрбијаЗавршен настан од експедицијата нов простор за откривање нови културни простори – 16.10.2018

OТВ Прилеп – AGTIS – ACTAC и извидниците од Извиднички одред Феникс – Прилеп / Scout Group Phoenix – Prilep, веќе неколку месеци работат на заедничкиот проект „Координати на културата “, финансиран од Министерство за култура на Р. Македонија – 17.10.2018

МИЦ – Ниш, Србија – Македонски и белгиски извидници откриваат нов културен простор – 27.07.2018

OТВ Прилеп –АГТИС и патролите од извидничкиот одред „ФЕНИКС“ од Прилеп работат на заеднички проект насловен како „Координати на културата”, поддржан од Министерството за култура на Р. Македонија, чија цел е да се промовираат значајни културни знаменитости и места во Пелагониски плански регион преку видео приказни. Воедно, младите извидници низ серија обуки совладуваат новинарски техники со кои ги градат своите капацитети и можат да дадат свој придонес кон културниот туризам преку видео записи. Сите активности и перформанси ќе бидат вклопени во видео записи за „духовно освојување на новиот простор“ во чија изработка активно ќе бидат вклучени извидниците од планирање до спроведување, глума, снимање, едитирање, монтажа, финализација. Последните неколку денови, во Вила Димкар во Прилеп, која е навистина спој на културата и природата, се одржа извиднички камп кој е поддржан од програмата Еразмус + , за размена на искуства, култура и кохезија меѓу извидниците. Организатор и домаќин на овој камп е извиднички одред „Феникс“ – Прилеп, а гости се извиднички камп од Белгија. Во склоп на овој проект, АГТИС го посети извидничкиот камп во вилата Димкар, каде што покрај одличната дружба со гостите од Белгија, го искористија заедничкото време заедно со обучените кадри од ИО „Феникс“ за да ги објаснат основите на камерата и на снимањето на гостите – 28.07.2018

МИЦ – Ниш, СрбијаОткривање нови културни простори – 19.07.2018

ОТВ Прилеп – AGTIS – ACTAC и Извиднички одред Феникс – Прилеп / Scout Group Phoenix – Prilep работат на заеднички проект насловен како „Координати на културата”, поддржан од Министерството за култура на Р. Македонија, чија цел е да се промовираат значајни културни знаменитости и места во Пелагониски плански регион преку видео приказни – 19.07.2018

5. ЕКСПЕДИЦИЈА НОВ ПРОСТОР – МОГИЛА

4. „ЕКСПЕДИЦИЈА НОВ ПРОСТОР“ – КРУШЕВО

3. „ЕКСПЕДИЦИЈА НОВ ПРОСТОР“ – ДЕРВЕН

2 „ЕКСПЕДИЦИЈА НОВ ПРОСТОР“ – Амфитеатар, Маркови Кули

1 .„ЕКСПЕДИЦИЈА НОВ ПРОСТОР“ – смешни инсерти Хуморот, извидничкиот ентузијазам од Извиднички одред Феникс – Прилеп / Scout Group Phoenix – Prilep и експертизата од АГТИС – формула за откривање нови културни простори.

Обука на креативен тим – мапирање

Работилница за обука за користење ИТ технологија 

Работилници за креирање план за освојување на просторот Експедиција Нов Простор